Top 10 Chiến Lược Đặt Giá Thầu Quảng Cáo Microsoft Năm 2024

đặt giá thầu quảng cáo microsoft

Thời đại hiện tại quảng cáo kỹ thuật số ngày càng trở nên cạnh tranh, việc tối ưu hóa chiến lược đặt giá thầu quảng cáo microsoft  là rất quan trọng để đạt được mục tiêu chiến dịch của bạn. Microsoft ads cung cấp nhiều chiến lược giá thầu để giúp bạn tận dụng tối đã ngân sách của mình và mang lại kết quả tốt hơn. Trong bài viết này hãy cùng bluefocus.vn sẽ khám phá tất cả các chiến lược đặt giá thầu quảng cáo microsoft ads.

Định nghĩa chiến lược đặt giá thầu quảng cáo của microsoft

 • Quá trình tạo và đặt giá thầu quảng cáo microsoft mới, việc chọn chiến lược đặt giá thầu là một bước quan trọng. Nếu mục tiêu chính của bạn là tạo ra khách hàng tiềm năng hoặc doanh số bán hàng thì việc chọn chiến lược đặt giá thầu phù hợp để tối ưu hóa cho các mục tiêu này là điều quan trọng.
đặt giá thầu quảng cáo microsoft ads
đặt giá thầu quảng cáo microsoft ads
 • Tất cả mục tiêu của các nhà quảng cáo là phát triển các chiến dịch thử nghiệm chiến lược nhắm mục tiêu tối ưu cho doanh nghiệp. Khi chiến dịch thu thập nhiều dữ liệu chuyển đổi hơn, bạn có thể nâng cao các phương pháp nhắm mục tiêu thành công đồng thời loại bỏ những phương pháp không tạo ra chuyển đổi. Phân bổ ngân sách của bạn sẽ được xác định bởi hiệu suất các yếu tố hoạt động tốt nhất như quảng cáo, trang đích, từ khóa, vị trí và nhắm mục tiêu sản phẩm.

Cách thức hoạt động của tính năng đặt giá thầu quảng cáo microsoft ads

Việc đặt giá thầu quảng cáo microsoft ads hoạt động thông qua hệ thống dựa trên đấu giá cũng tương tự cách đặt giá thầu thương hiệu trên google ads trong đó các nhà quảng cáo đặt giá thầu trên từ khóa hoặc vị trí để hiển thị quảng cáo của họ trên mạng quảng cáo microsoft, bao gồm kết quả tìm kiếm bing, trang web do microsoft sở hữu và trang web đối tác. Đây là cách quy trình đặt giá thầu thường hoạt động:

Giá thầu được đặt bởi các nhà quảng cáo

Khi thiết lập quảng cáo các nhà quảng cáo chỉ định số tiền tối đa họ sẵn sàng trả cho một nhấp chuột (Giá mỗi nhấp chuột hoặc CPC) hoặc cho 1.000 lần hiển thị (Giá mỗi nghìn lần hiển thị hoặc CPM). Các giá thầu này được đặt ở cấp từ khóa trong chiến dịch tìm kiếm hoặc ở cấp nhóm quảng cáo hoặc đối tượng trong chiến dịch hiển thị.

Quảng cáo được đấu giá giữa các nhà quảng cáo

Giả sử khi người dùng thực hiện truy vấn tìm kiếm hoặc truy cập trang web trong mạng quảng cáo microsoft, một cuộc đấu giá quảng cáo sẽ diễn ra. Phiên đấu giá xem xét một số yếu tố, bao gồm giá thầu của nhà quảng cáo, chất lượng quảng cáo, mức độ liên quantỷ lệ nhấp (CTR) dự kiến.

đặt giá thầu quảng cáo microsoft
đặt giá thầu quảng cáo microsoft

Vị trí quảng cáo dự kiến

Top quảng cáo hay còn được gọi là xếp hạng quảng cáo là số liệu được sử dụng để xác định vị trí quảng cáo trong kết quả tìm kiếm hoặc trên trang web. Nó được tính bằng cách nhân giá thầu của nhà quảng cáo với điểm chất lượng của quảng cáo. Điểm chất lượng dựa trên các yếu tố như mức độ liên quan của quảng cáo, trải nghiệm trang đích và hiệu suất lịch sử.

Lượt quảng cáo được hiển thị

Đối với những quảng cáo có xếp hạng quảng cáo hơn có nhiều khả năng xuất hiện ở vị trí nổi bật trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP) hoặc trang web trong mạng quảng cáo microsoft. Vị trí quảng cáo cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau như tiện ích mở rộng quảng cáo, cài đặt nhắm mục tiêucạnh tranh.

Ngân sách dự kiến

Ngân sách thực tế mà nhà quảng cáo phải trả khi quảng cáo của họ được nhấp vào (đối với đặt giá thầu CPC) hoặc được hiển thị (đối với đặt giá thầu CPM) tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm xếp hạng quảng cáo của nhà quảng cáo bên dưới họ và điểm chất lượng của quảng cáo của chính họ.

Những chiến lược đặt giá thầu quảng cáo microsoft ads

Các chiến lược đặt giá thầu quảng cáo microsoft đều phục vụ các mục tiêu riêng biệt và phù hợp với nhiều loại chiến dịch khác nhau. Dưới đây, tôi phác thỏa từng chiến lược, trình bày chi tiết các ứng dụng của chúng trên các chiến dịch khác nhau và cung cấp một mẹo để tối đa hóa hiệu quả của chúng.

Cải thiện chuyển đổi

 • Nền tảng microsoft ads tự động điều chỉnh giá thầu của bạn theo thời gian thực để tối đa hóa số lượng chuyển đổi trong phạm vi ngân sách của bạn. Quảng cáo microsoft luôn tuân thủ giới hạn ngân sách tổng thể của bạn. Tuy nhiên, nếu muốn kiểm soát giá thầu nhiều hơn bằng tối đa hóa lượt chuyển đổi, bạn có thể đặt giá mỗi lần nhấp chuột (CPC) tối đã để đảm bảo chi phí không vượt quá số tiền nhất định cho mỗi nhấp chuột.
đặt giá thầu quảng cáo microsoft
đặt giá thầu quảng cáo microsoft
 • Điều kiện sử dụng chiến lược giá thầu tối đa hóa lượt chuyển đổi, bạn phải bật tính năng theo dõi chuyển đổi, có thể đạt được thông qua thẻ UET, mục tiêu chuyển đổi đang hoạt động hoặc chuyển đổi ngoại tuyến. Bạn nên dành đủ thời gian để chiến lược giá thầu tích lũy ít nhất 30 lượt chuyển đổi trước khi đánh giá hiệu suất của chiến lược đó.
 • Điều này dẫn đến bạn không thể thay đổi giá thầu cho từ khóa trong tối đa hóa lượt chuyển đổi theo cách thủ công, nghĩa là các quy tắc tự động và công cụ quản lý giá thầu của bên thứ 3 sẽ không ảnh hưởng đến chúng. Microsoft ads giữ toàn quyền kiểm soát việc tối ưu hóa giá thầu bằng tối đa hóa lượt chuyển đổi. Tuy nhiên, bất kỳ điều chỉnh giá thầu nào được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện đều có thể ảnh hưởng đến giá thầu tự động trong tối đa hóa chuyển đổi.

Lưu ý: Tính năng tối đa hóa chuyển đổi có thể truy cập được cho:

 • Các chiến dịch tìm kiếm, nếu được hỗ trợ.
 • Những chiến dịch mua sắm, nếu được hỗ trợ.
 • Các chiến dịch đối tượng, nếu được hỗ trợ.

Nâng cao giá trị chuyển đổi

 • Việc tối đa hóa giá trị chuyển đổi ưu tiên tối ưu hóa các chuyển đổi có giá trị cao và giá trị bán hàng tổng thể của chiến dịch của bạn. Nền tảng tự động điều chỉnh việc đặt giá thầu quảng cáo microsoft của bạn theo thời gian thực để tối đa hóa tổng giá trị chuyển đổi trong phạm vi ngân sách của bạn. Nếu có mục tiêu lợi tức (ROI) cụ thể, bạn có tùy chọn kết hợp ROAS mục tiêu (lợi tức chi tiêu quảng cáo). Để biết thêm thông tin chi tiết về ROAS mục tiêu, vui lòng tham khảo bên dưới.
 • Ghi chú: Hoàn toàn có thể sử dụng tính năng tối đa hóa giá trị chuyển đổi cho: Chiến dịch tìm kiếm nếu được hỗ trợ; Chiến dịch tìm kiếm mua sắm, nếu được hỗ trợ. Tối đa hóa giá trị chuyển đổi không khả dụng cho quảng cáo trên cửa hàng microsoft.

 Tăng tỷ lệ nhấp chuột

Việc tối đa hóa số lần nhấp, nền tảng tự động điều chỉnh việc đặt giá thầu quảng cáo microsoft của bạn theo thời gian thực để tối đa hóa số lần nhấp trong phạm vi ngân sách của bạn.

Nền tảng quảng cáo của microsoft luôn tôn trọng giới hạn ngân sách tổng thể của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kiểm soát giá thầu nhiều hơn với tối đa hóa số nhấp chuột, bạn có thể đặt giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa hóa để đảm bảo các khoản phí không vượt quá số tiền nhất định cho mỗi lần nhấp chuột. Lưu ý rằng chiến dịch CPC tối đa không hỗ trợ chức năng tổng quan giá thầu.

đặt giá thầu quảng cáo microsoft
đặt giá thầu quảng cáo microsoft

Bạn không thể thay đổi điều chỉnh giá thầu cho từ khóa trong tối đa hóa số nhấp chuột theo cách thủ công, do đó, quy tắc tự động và công cụ quản lý giá thầu của bên thứ ba sẽ không ảnh hưởng đến chúng.Microsoft ads duy trì toàn quyền kiểm soát việc tối ưu hóa giá thầu bằng tối đa hóa số lần nhấp. Tuy nhiên, bất kỳ mức điều chỉnh giá thầu nào đã đặt hoặc sắp xếp đều có thể ảnh hưởng đến giá thầu tự động trong tối đa hóa số nhấp chuột.

Nếu bạn đã sử dụng tính năng đặt giá thầu quảng cáo microsoft tự động, bạn chỉ có thể đặt giá thầu ở cấp chiến dịch. Giá thầu đấu giá cho mỗi từ khóa được mô hình phụ trớ tính toàn linh hoạt trong thời gian thực.

Lưu ý:

 • Tính năng tối đa hóa số lần nhấp chuột chỉ có thể truy cập được đối với quảng cáo tìm kiếm và chiến dịch mua sắm của microsoft.
 • Điều này chỉ định mức độ ưu tiên cao nhất cho các chiến dịch mua sắm sử dụng tối đa hóa số lần nhấp.
 • Có thể ngăn chặn sự dư thừa bằng cách tránh cung cấp sản phẩm trùng lặp trên nhiều chiến dịch mua sắm bằng cách sử dụng tối đã hóa số lần nhấp chuột.

Tính toán mỗi lần chuyển đổi

Ngấn sách trên mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu, bạn đặt ngân sách và mục tiêu CPA trung bình trong 30 ngày, cho phép nền tảng này điều chỉnh và đặt giá thầu quảng cáo microsoft theo thời gian thực để đáp ứng mức trung bình này. Mặc dù các chuyển đổi riêng lẻ có thể khác nhau nhưng mục đích là duy trì giá mỗi chuyển đổi trung bình phù hợp với mục tiêu của bạn.

đặt giá thầu quảng cáo microsoft
đặt giá thầu quảng cáo microsoft

Nền tảng quảng cáo của microsoft tôn trọng giới hạn ngân sách của bạn và cho phép bạn đặt giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa để tăng thêm quyền kiểm soát. Theo dõi chuyển đổi là cần thiết cho CPA mục tiêu và bạn nên thu thập ít nhất 30 chuyển đổi để đánh giá.Bạn không thể điều chỉnh giá thầu cho từ khóa theo cách thủ công bằng cách sử dụng CPA mục tiêu và chức năng tổng quan giá thầu không khả dụng.

Tuy nhiên, mọi điều chỉnh giá thầu trước đây hoặc trong tương lai đều có thể ảnh hưởng đến giá thầu tự động trong CPA mục tiêu.

Tính năng CPA mục tiêu có thể truy cập được cho

 • Tìm kiếm, nếu được hỗ trợ.
 • Mua sắm, nếu được hỗ trợ.
 • Đối tượng, nếu được hỗ trợ. Đối tưởng các chiến dịch đối tương, ban đầu bạn cần chọn chiến lược giá thầu tối đa hóa lượt chuyển đổi. Sau đó, bạn sẽ có tùy chọn đặt CPA mục tiêu nếu muốn.

Lưu ý:

 • Tính năng CPA mục tiêu hoạt động như một mục tiêu cấp chiến dịch. Trong khi đạt được CPA mục tiêu, các nhóm quảng cáo riêng lẻ có thể hiển thị các CPA khác nhau và có thể dao động theo thời gian. Ngoài ra, các thiết bị khác nhau có thể có CPA khác nhau. Nếu sử dụng tính năng đặt giá thầu quảng cáo microsoft tự động, bạn chỉ có thể thực hiện điều chỉnh giá thầu ở cấp chiến dịch. Giá thầu đấu giá cho mỗi từ khóa được xác định bởi mô hình phụ trợ trong thời gian thực.

CPC Tăng cường

 • ngân sách mỗi lượt nhấp chuột (CPC) nâng cao đóng vai trò là cài đặt chiến lược giá thầu mặc định khi bắt đầu chiến dịch mới. Trong CPC nâng cao, nhà quảng cáo thiết lập giá thầu nhóm quảng cáo và từ khóa, với microsoft ads tự động điều chỉnh giá đặt thầu quảng cáo microsoft theo thời gian thực để nâng cao khả năng chuyển đổi.
 • Giá thầu tăng đối với những tìm kiếm có tiềm năng chuyển đổi cao hơn và giảm đối với những tìm kiếm có ít khả năng chuyển đổi hơn, sau bất kỳ điều chỉnh giá thầu nào được áp dụng. Tuy nhiên, mục tiêu là đảm bảo rằng CPC trung binh vẫn nằm trong giá thầu đã đặt theo thời gian. Khi chiến dịch của bạn chưa được tối ưu hóa, cpc nâng cao thường dẫn đến giảm giá mỗi chuyển đổi và tăng tổng số chuyển đổi, trong khi vẫn tuân thủ các giới hạn ngân sách hiện tại của bạn
đặt giá thầu quảng cáo microsoft
đặt giá thầu quảng cáo microsoft

Ghi chú:

 • Muốn đạt được kết quả tối ưu, bạn nên sử dụng CPC nâng cao cùng với tính năng theo dõi chuyển đổi, bảo gồm thẻ UET và mục tiêu chuyển đổi. CPC nâng cáo không làm gián đoạn các công cụ quản lý giá thầu của bên thứ ba. Nó kết hợp nhất quán các giá thầu do công cụ quản lý giá thầu của bạn thiết lập làm điểm bắt đầu trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào.

Chi phí cho 1 nghìn lần hiển thị (CPM)

 • Ngân sách mỗi nghìn lần hiển thị việc đặt giá thầu quảng cáo microsoft được điều chỉnh dựa trên chi phí mà nhà quảng cáo muốn trả cho mỗi nghìn lần hiển thị video được xem. Nhà quảng cáo chỉ định chi phí mục tiêu cho mỗi lần bán hàng mà họ muốn đạt được để tối ưu hóa chuyển đổi. Có thể mất tới 72 giờ để chiến dịch mua sắm CPS bắt đầu phân phối. Trong thời gian này, trạng thái phân phối của chiến dịch sẽ hiển thị là “Đang xem xét”.
 • Số liệu doanh số bán hàng cho chiến dịch mua sắm CPS được theo dõi trong cột số lượng bán hàng thay vì cột chuyển đổi. Để truy cập dữ liệu số lượng bán hàng, chỉ cần thêm cột bán hàng vào lưới chiến dịch.

Ghi chú: CPS được hỗ trợ trên cả microsoft ads và API quảng cáo của Bing.

Các doanh nghiệp nên chọn chiến lược đặt giá thầu quảng cáo microsoft nào?

Để lựa chọn chiến lược đặt giá thầu quảng cáo microsoft ads tùy thuộc vào mục tiêu và mục tiêu chiến dịch của bạn. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt phù hợp với doanh nghiệp của mình.

đặt giá thầu quảng cáo microsoft
đặt giá thầu quảng cáo microsoft
 • Theo bạn chiến lược đặt giá thầu microsoft ads nào tối ưu cho doanh nghiệp của bạn? Tôi khuyên bạn nên sử dụng Roas mục tiêu vì nó mang lại mức độ kiểm soát cao nhất đối với chi tiêu quảng cáo của bạn. Bằng cách đặt mục tiêu roas theo định hướng lợi nhuận, bạn có thể đảm bảo rằng chi tiêu của mình phù hợp với khả năng sinh lời. Nếu bạn thấy mình thiếu thời gian để triển khai tính năng đặt giá thầu của microsoft, tối hiểu. Đảm bảo lợi nhuận thực sự có thể đòi hỏi nỗ lực đáng kể!
 • Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây. Bạn có thể thảo luận về mục tiêu của mình với chuyên gia quảng cáo bluefocus và chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ về microsoft ads đặc biệt là dịch vụ cho thuê tài khoản quảng cáo microsoft bing ads, hãy yên tâm chúng tôi sẽ đưa doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới.

Sử dụng điều chỉnh giá thầu

Sử dụng điều chỉnh giá thầu để duy trì khả năng kiểm soát tốt hơn với các nhóm quảng cáo/từ khóa riêng lẻ trong khi khai thác sức mạnh của tự động hóa.

Kết luận

 • Microsoft ads cung cấp nhiều chiến lược giá thầu khác nhau được tùy chỉnh cho các mục tiêu chiến dịch và yêu cầu kinh doanh đa dạng. Cho dù ưu tiên số lượt nhấp, lượt chuyển đổi hay lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo, nhà quảng cáo đều có thể tìm thấy chiến lược phù hợp với mục tiêu của mình.
 • Tùy chọn bao gồm từ CPC và CPM thủ công đến các giải pháp tự động như tối đa hóa số nhấp chuột và ROAS mục tiêu, mang đến sự linh hoạt để phù hợp với mục tiêu quảng cáo và giới hạn ngân sách. Bằng cách hiểu rõ điểm mạnh và sự phức tạp của từng chiến lược, nhà quảng cáo có thể tối ưu hóa chiến dịch để đạt được thành công trên nền tảng quảng cáo Microsoft. Hãy theo dõi Bluefocus để biết thêm nhiều mẹo hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay