Google – Chính sách dịch vụ

1 – Các khoản và phí:

Mục Khoản tiền/
khoản phí
Khái niệm Cách thức tính Hoàn trả khi dừng hợp
tác
A Ngân sách nạp
vào ví
Số tiền Khách hàng (KH) chuyển cho
Blue Focus, sau đó khoản tiền này sẽ được
phân bổ vào các tài khoản (theo yêu cầu của
KH)
Số tiền chưa chi tiêu
B Phí thuê tài khoản Là chi phí để KH được dùng Acc của Blue FocusTương ứng với các gói ngân
sách mà khách hàng lựa chọn
(chi tiết phía dưới)
Không
C Phí tạo/ cấp tài
khoản
Chi phí cho việc khởi tạo/ cấp phát mỗi Acc Đơn giá x Số lượng Acc Không
D Phí đặt cọc tài
khoản
Chi phí đặt cọc cho mỗi tài khoản Đơn giá x Số lượng Acc Tiền cọc của các Acc
không vi phạm

Khách hàng vui lòng đọc kỹ mức phí yêu cầu ở mục A, B, C và D để tiến hành chuyển khoản sổ tiền tương
ứng với nhu cầu sử dụng dịch vụ

Tổng số tiền cần chuyển = Tổng các khoản ( A + B + C + D ) cụ thể như sau:

A. Ngân sách nạp vào ví

A. Ngân sách nạp vào víGói FUDTổng số tiền nạp tối đa/ chu kỳ 30 ngày
Level 2K$2,000
Level 5K$5,000
Level 10K$10,000
Level 20K$20,000
Level 35K$35,000
Level 50K$50,000
Level 100K$100,000
Level 200K$200,000
Level 350K$350,000
Level 500K$500,000
 Khách hàng chuyển khoản tối thiểu $100/lần, tổng số tiền nạp nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của gói đã chọn trong thời hạn tối đa 30 ngày.

B.Phí thuê tài khoản