Dịch vụ cho thuê tài Khoản Quảng Cáo Bing

Quy Trình Mở Tài Khoản

Khách hàng cung cấp URL trang web quảng cáo, địa chỉ email để nhận tài khoản và múi giờ tài khoản cho chúng tôi. Khách hàng thanh toán trước số tiền nạp và phí dịch vụ. Quá trình xem xét của Microsoft mất 1-2 ngày làm việc.

Phí Dịch Vụ

Phí dịch vụ: 3% số tiền nạp vào.

Số tiền nạp tối thiểu: $500