Dịch vụ cho thuê tài Khoản Quảng Cáo Snapchat

Quy Trình Mở Tài Khoản

Thương Mại Điện Tử

Trang web quảng cáo phải được thành lập ít nhất 3 tháng, nếu trang web được quảng cáo ở Mỹ phải được thành lập ít nhất 6 tháng. Không được có các phát ngôn gây hiểu lầm trên trang web: Lừa dối người tiêu dùng hoặc các tuyên bố không chính xác, ví dụ như tuyên bố giảm cân không thể đạt được.

Phi Thương Mại Điện Tử

URL trang web quảng cáo phải hoàn chỉnh và không có lỗi 404.

Phí Dịch Vụ Phí dịch vụ: 3% số tiền nạp vào.

Số tiền nạp tối thiểu: $200