Quy Trình Mở Tài Khoản:

Khách hàng gửi cho chúng tôi URL trang web/shop và địa chỉ email để nhận tài khoản quảng cáo. Hiện tại chúng tôi chỉ chấp nhận sản phẩm white hat cho Quảng Cáo TikTok

Khách hàng thanh toán trước số tiền nạp và phí dịch vụ.

Quá trình xem xét của TikTok mất 2-3 ngày làm việc.

Phí Dịch Vụ

Phí dịch vụ: 3% số tiền nạp vào.

Số tiền nạp tối thiểu: $200