Định Nghĩa Giá Trị Chuyển Đổi Trong Google Ads & Phương Pháp Tính Giá Trị Chuyển Đổi Google Ads 2024

giá trị chuyển đổi trong google ads

Liệu rằng bạn có muốn tìm hiểu về giá trị chuyển đổi trong google ads không? Bạn có muốn nắm bắt các phương pháp đánh giá hiệu quả chiến dịch? Nếu vậy, kiến thức mà bluefocus chia sẻ trên blog này chính xác là những gì bạn cần! Hãy đi sâu vào khái niệm về giá trị chuyển đổi và vài trò quan trọng của nó trong việc tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của bạn để đạt được thành công tối đa.

Khái niệm giá trị chuyển đổi trong google ads

Số liệu giá trị chuyển đổi trong google ads đề cập đến giá trị số được chỉ định cho các chuyển đổi cụ thể, dùng để định lượng tầm quan trọng của chúng đối với doanh nghiệp của bạn. Thực tế là không phải tất cả các chuyển đổi đều có cùng trọng lượng. Hãy xem xét 2 khách hàng giả định:

 • Khách hàng nhấp chuột vào quàng cáo google của bạn nhưng nhanh chóng rời khỏi trang web của bạn mà không tương tác thêm.
 • Khách hàng thứ hai cũng nhấp vào quảng cáo google, điều hướng đến trang đich, tiếp tục nhấp vào nút “ Mua ngay” và hoàn tất giao dịch mua hàng thành công.

Vì vậy giá trị chuyển đổi trong google ads liên quan đến khách hàng hai vượt xa giá trị chuyển đổi của khách hàng một. Bằng cách cung cấp phương tiện để đo lường giá trị của mỗi chuyển đổi, số liệu giá trị chuyển đổi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của bạn xác định nơi cần ưu tiên nỗ lực và phân bổ tài nguyên quảng cáo một cách hiệu quả.

Công thức tính giá trị chuyển đổi trong google ads

 • Vai trò xác định giá trị chuyển đổi trong google ads của các chiến dịch google ads là rất quan trọng để tối ưu hóa chiến dịch. Việc sử dụng công cụ tính giá trị chuyển đổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định giá thầu tối ưu cho mỗi chuyển đổi.
 • Ngoài ra, bạn có thể thiết lập các quy tắc tự động phân bổ giá trị cho các hành động đã hoàn thành, đơn giản hóa việc theo dõi và phân tích kết quả. Hơn nữa, việc tận dụng các mô hình phân bổ sẽ nâng cao hiểu biết về tác động của các chiến dịch khác nhau lên giá trị chuyển đổi tổng thể, tạo điều kiện cho các chiến dịch tối ưu hóa kỹ lưỡng hơn.
giá trị chuyển đổi trong google ads
giá trị chuyển đổi trong google ads

Vai trò của giá trị chuyển đổi trong google ads

Vai trò quan trọng của giá trị chuyển đổi trong google ads nằm ở khả năng cung cấp thông tin chi tiết và lợi ích quan trọng cho nhà quảng cáo và nhà tiếp thị:

Lợi tức đầu tư ROAS

Chỉ số giá trị chuyển đổi trong google ads cho phép doanh nghiệp đo lường chính xác lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) của các chiến dịch quảng cáo của họ. Bằng cách chỉ định giá trị bằng tiền cho các lượt chuyển đổi, doanh nghiệp có thể xác định khả năng sinh lời của nỗ lực tiếp thị của mình và đưa ra quyết định sáng suốt về phân bổ ngân sách.

Xác định hiệu suất

Chỉ số giá trị chuyển đổi trong google ads đóng vai trò là chỉ báo hiệu suất chính (KPI) để đánh giá tính hiểu quả của chiến dịch quảng cáo. Nó giúp doanh nghiệp hiểu chiến dịch, từ khóa hoặc quảng cáo nào đang tạo ra chuyển đổi có giá trị nhất, cho phép họ tối ưu hóa chiến lược của mình để có kết quả tốt hơn.

Tối đa hóa

Hiểu giá trị chuyển đổi trong google ads cho phép các nhà tiếp thị tối ưu hóa chiến dịch của họ để đạt hiệu quả tối đa. Bằng cách tập trung vào chuyển đổi có giá trị cao, doanh nghiệp có thể phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn và cải thiện lợi tức đầu tư tổng thể.

Xác định hướng đi chính xác

Số liệu giá trị chuyển đổi trong google ads cung cấp thông tin chi tiết có giá trị hỗ trợ quá trình ra quyết định chiến lược. Các doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin này để xác định các cơ hội phát triển, tinh chỉnh chiến lược nhắm mục tiêu và điều chỉnh các nỗ lực tiếp thị để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đối tượng mục tiêu.

Tận dụng mô hình phân bổ

Giá trị chuyển đổi trong google ads là điều cần thiết để lập mô hình phân bổ trong google ads chính xác, giúp doanh nghiệp hiểu được sự đóng góp của từng kênh tiếp thị hoặc điểm tiếp xúc vào quá trình chuyển đổi tổng thể. Thông tin này rất quan trọng để tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị và phân bổ nguồn lực hiệu quả trên các kênh khác nhau.

Điểm khác nhau giữa giá trị chuyển đổi trên google ads và chuyển đổi google ads

Lượt chuyển đổi thể hiện bất kỳ hành động cụ thể nào mà bạn dẫn nền tảng quảng cáo theo dõi. Nhưng hành động này trải dài từ các bước sơ bộ hướng tới lợi nhuận, như tải xuống hướng dẫn hoặc bắt đầu cuộc gọi, cho đến thành tựu cuối cùng là bán hàng.

giá trị chuyển đổi trong google ads
giá trị chuyển đổi trong google ads

Giá trị chuyển đổi trong google ads thể hiện giá  trị tiền tệ do bạn chỉ định cho một hành động đã hoàn tất trong nền tảng quảng cáo. Ví dụ: Nếu tôi chỉ định một hành động chuyển đổi để giám sát tất cả các cuộc gọi điện thoại được tạo từ quảng cáo google ads của mình, google sẽ theo dõi các cuộc gọi này miễn là tôi đặt hành động đó làm hành động chính.

Tuy nhiên, việc định giá các cuộc gọi này, cho dù đó là 1 USD, 100 USD hay bất kỳ số tiền nào khác, đều phụ thuộc vào việc tôi đưa giá trị chuyển đổi vào cài đặt hành động.

giá trị chuyển đổi trong google ads
giá trị chuyển đổi trong google ads

Tóm lại, mặc dù có thể theo dõi các lượt chuyển đổi trong google ads mà không chỉ định giá trị chuyển đổi, nhưng làm như vậy có thể dẫn đến điểm yếu về dữ liệu cho cả nền tảng quảng cáo và mục đích báo cáo nội bộ.

Thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads

Để thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads bao gồm việc thông báo cho google về giá trị bằng tiền của mỗi chuyển đổi, chẳng hạn như một lần bán hàng hoặc một lần đăng ký, đối với doanh nghiệp của bạn. Điều này hỗ trợ bạn hiểu được tính hiệu quả của quảng cáo và xác định nơi phân bổ ngân sách quảng cáo của bạn. Để thiết lập giá trị chuyển đổi, hãy làm theo các bước sau:

 • Truy cập vào tài khoản google ads của bạn để tạo và quản lý các chiến dịch quảng cáo, bao gồm cả việc thiết lập nhiều hành động chuyển đổi. Nếu chưa có tài khoản hãy thử dịch vụ thuê tài khoản agency google ads của bluefocus để trải nghiệm những tính năng nổi bật của loại tài khoản này.
 • Để tạo hành động chuyển đổi, hãy chuyển đến phần “Giá trị“.
 • Chọn giữa giá trị chuyển đổi tĩnh hoặc động.
 • Nhấp giá trị cụ thể và chọn loại tiền tệ ưa thích của bạn.
 • Cập nhật hoặc chèn thẻ trong mã trang web của bạn. Bước này cho phép trình theo dõi chuyển đổi nhận được thông tin chi tiết về mỗi lần bán hàng, gửi thông tin này trở lại google ads. Nếu bạn thiếu kinh nghiệm về mã hóa, hãy cân nhắc tìm kiếm sự trợ giúp từ nhà phát triển web để đảm bảo thiết lập phù hợp.
  thiết lập giá trị chuyển đổi trong google adsthiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads

Chuyển đổi tĩnh trên google ads

Để thiết lập giá trị chuyển đổi tĩnh đòi hỏi phải chỉ định một giá trị số cố định mỗi chuyển đổi. Theo phương pháp này, bạn xác định giá trị của mỗi chuyển đổi và áp dụng nhất quán giá trị đó cho tất cả các trường hợp. Ví dụ: Nếu bạn xác định rằng mỗi lần đăng ký trên trang web của bạn có giá trị là 10 USD thì google ads sẽ tính 10 USD cho mỗi lần đăng ký được ghi lại. Phương pháp này có hiệu quả khi tất cả các chuyển đổi có tầm quan trọng như nhau đối với doanh nghiệp của bạn.

thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads
thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads

Chuyển đổi động trên google ads

 • Để thiết lập giá trị chuyển đổi động cho phép bạn chỉ định các giá trị khác nhau cho các chuyển đổi riêng lẻ dựa trên tiêu chí cụ thể. Mặc dù phức tạp hơn nhưng phương pháp này cung cấp mô tả chính xác hơn nếu giá trị của mỗi lượt chuyển đổi trên google ads thay đổi.
 • Giả sử: Nếu sản phẩm của bạn được định giá khác nhau thì mỗi lần bán có thể có một giá trị duy nhất. Bằng cách thiết lập các quy tắc, google ads có thể phẩn biệt giá trị của mỗi lần bán hàng tùy thuộc vào sản phẩm được bán. Do đo, nó cho phép theo dõi chính xác hơn doanh thu được tạo ra bởi mỗi chuyển đổi.
thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads
thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads

Tối ưu giá trị chuyển đổi

Chiến lược giá thầu này được thiết kế để thu được giá trị tối đa từ chiến dịch của bạn trong khi vẫn tuân thủ các ràng buộc về ngân sách của bạn. Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, chiến lược đặt giá thầu thông minh này tối ưu và thiết lập giá thầu cho mỗi phiên đấu giá, ưu tiên đạt được giá trị chuyển đổi cao nhất có thể, chẳng hạn như doanh thu bán hàng, giá trị trọn đời hoặc tỷ suất lợi nhuận. Đây là bảng phân tích chức năng của nó:

Lợi tức chi tiêu quảng cáo không được đặt

Giả sử trường hợp không đặt ROAS mục tiêu trong google ads, google ads sẽ hướng ngân sách của bạn theo hướng tối đa hóa giá trị chuyển đổi cho chiến dịch của bạn. Cách tiếp cận này lý tưởng nếu bạn tập trung vào giá trị chuyển đổi thay vì lợi tức đầu tư cụ thể.

Đặt lợi tức chi tiêu quảng cáo

Giả sử bạn chỉ định ROAS mục tiêu trong google ads, chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa giá trị chuyển đổi sẽ hoạt động để đạt được giá trị chuyển đổi tối đa có thể đạt được trong khi vẫn đáp ứng ROAS mục tiêu đó. Phương pháp này tỏ ra có lợi khi chiến dịch của bạn hướng tới việc đạt được mục tiêu ROI cụ thể.

Thay đổi giá thầu

Nước đi này điều chỉnh giá thầu của bạn theo thời gian thực dựa trên dữ liệu hiện tại. Thông thường, điều chỉnh giá thầu hiện tại của bạn không được sử dụng, ngoại trừ điều chỉnh giá thầu thiết bị là -100%. Kết hợp đặt ngân sách hàng ngày trên google ads một cách phù hợp sẽ bổ trợ thúc đẩy giá trị chuyển đổi.

Thiết lập

Điều đầu tiên trước khi triển khai chiến lược đặt giá thầu thông minh này, điều cần thiết là phải định cấu hình theo dõi chuyển đổi bằng các giá trị theo giao dịch cụ thể. Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh giá trị của mình bằng cách sử dụng quy tắc giá trị chuyển đổi được điều chỉnh cho phù hợp với các loại khách hàng, thiết bị hoặc vị trí địa lý khác nhau.

thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads
thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads

Chiến lược tối đa hóa giá trị chuyển đổi

Khi đã thiết lập giá trị chuyển đổi, dù tĩnh hay động, bạn sẽ có thể tự động hóa chiến lược giá thầu của mình đề nhắm mục tiêu lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS).

Định cấu hình chiến lược giá thầu của bạn để ưu tiên ROAS là biện pháp bổ sung để đảm bảo đạt được mục tiêu. Để thực hiện phương pháp này, bạn chỉ cần chọn chiến dịch bằng hộp kiểm ở bên trái rồi chọn “Chỉnh sửa“.

thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads
thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads

Tiếp theo, bạn cần chọn “Sửa đổi chiến lược giá thầu”.

thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads
thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads

Tại thời điểm này, bạn sẽ có cơ hội chọn “ROAS mục tiêu“.

thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads
thiết lập giá trị chuyển đổi trong google ads

kết luận

Giá trị chuyển đổi trong google ads là thước đo cuối cùng để phân biệt lãi và lỗ. Mặc dù giá trị chuyển đổi động có thể đặt ra thách thức nhưng nỗ lực sẽ được đền đáp. Việc chỉ định các giá trị phi tiền tệ có thể đánh giá tiềm năng lợi nhuận tổng thể. Hãy nhớ rằng không phải tất cả các chuyển đổi đều như nhau: điều chỉnh báo cáo, chiến lược và tối ưu hóa cho phù hợp. Theo dõi bluefocus để biết thêm nhiều kiến thức nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay