Dễ Dàng Thiết Lập Quảng Cáo Ứng Dụng Tự Động Trên Facebook Trong 5 Bước Đơn Giản | Cập Nhật Quảng Cáo Facebook 2024

quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook

Khám phá tiềm năng của Facebook như một tảng truyền thông xã hội có lưu lượng truy cập cao dành cho các doanh nghiệp và trong bối cảnh cạnh tranh mà nó mang lịa cho quảng cáo. Bluefocus giới thiệu với bạn tính năng quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook, cung cấp sự hỗ trợ vô giá cho các chiến dịch quảng cáo đang diễn ra và sắp triển khai.

Hãy tìm hiểu ngay!

Sử dụng quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook sẽ tối ưu hóa lợi ích quảng cáo

Có thể bạn chưa biết những Hiệu suất quảng cáo trên facebook chính là chìa khóa để phát triển doanh nghiệp vững mạnh. Tuy nhiên, việc duy trì hiệu suất quảng cáo ổn định trên quy mô lớn là điều phức tạp và việc hiển thị quảng cáo phù hợp cho khán giả trên thiết bị di động ngày càng khó khăn. Quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook (AAA) có lợi thế đáng kẻ trong việc giải quyết các vấn đề sau:

Quảng cáo trên facebook sẽ hiệu quả hơn

Quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook áp dụng mô hình phân phối giá trị được tối ưu hóa, nâng cao sự kiện và lượt cài đặt ứng dụng trong một chiến dịch, từ đó nâng cao hiệu suất quảng cáo trên facebook.

Mục đích của việc tối ưu hóa mới là “Cân bằng số lượt cài đặt ứng dụng và sự kiện trong ứng dụng”, điều chỉnh số lượt cài đặt ứng dụng với giá trị của các sự kiện trong ứng dụng và một chiến dịch.

Bạn có thể thấy lợi ích của quảng cáo ứng dụng tự động của facebook so với quảng cáo ứng dụng thủ công:

 • Tăng số lượt cài đặt lên 30%
 • Giảm chi phí quảng cáo tới 40% cho mỗi lần mua hàng.
 • ROAS tăng gấp nhiều lần so với quảng cáo ứng dụng thủ công.

Mở rộng nhắm mục tiêu người tiêu dùng

Các doanh nghiệp chỉ cần sử dụng cửa hàng ứng dụng, quốc giá/khu vực và mục tiêu tối ưu hóa của mình và hệ thông tự động trên facebook sẽ giúp bạn tiếp cận đối tượng chất lượng cao hơn. Với vị trí quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook, quảng cáo sẽ được đặt ở nơi chúng có nhiều khả năng mang lại kết quả tối ưu nhất với chi phí quảng cáo facebook thấp nhất.

Quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook mang lại hiệu suất cao hơn

Quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook có tính năng thử nghiệm tự động và cung cấp tài liệu hiệu quả. AAA cung cấp tới 55 hình ảnh và video khác nhau với tối đa 5 dòng tiêu đề và 5 mô tả. Tối ưu hóa quảng cáo động sẽ tự động kiểm tra các kết hợp quảng cáo và phân phối những quảng cáo hoạt động tốt nhất.

Quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook hoạt động bằng cách sử dụng cấu trúc đơn giản hóa (Chỉ chạy một chiến dịch, một nhóm quảng cáo và một quảng cáo) để tránh chồng chéo đối tượng. Nhà quảng cáo có thể tạo và xuất bản các chiến dịch với ít vốn đầu tư hơn và trong thời gian ngắn hơn;

Ngoài ra, nó có thể đạt được hiệu quả tương tự như trước bằng cách chạy ít chiến dịch hơn, cải thiện đáng kể hiệu quả.

So với quảng cáo cài đặt ứng dụng thông thường, quảng cáo ứng dụng tự động đạt được các số liệu sau:

 • Đạt được kết quả tương tự khi sử dụng ít quảng cáo hơn 50%.
 • Tăng chuyển đổi người dùng trả tiền lên 30% trong vòng một ngày.
 • Khi bạn tăng ngân sách quảng cáo, công nghệ máy học và tự động hóa có thể giúp duy trì sự ổn định về hiệu suất của chiến dịch trong thời gian dài.

Vai trò của Machine Learning trong quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook

 • AAA yêu cầu trung bình 15 đầu vào, trong khi áp dụng quảng cáo thủ công hơn 40 đầu vào.
 • Công nghệ máy học áp dụng thông tin bạn nhập khi tạo chiến dịch vào hệ thông phấn phối để xác định nơi quảng cáo của bạn hoạt động tốt nhất.
 • AAA tìm hiểu và tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo để tối đa hóa giá trị theo thời gian. Bạn cũng có thể thực hiện các điều chỉnh thủ công để tối ưu hóa việc phân phối.
quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook
quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook

5 bước đơn giản để tạo quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook

Nếu quảng cáo cài đặt ứng dụng thủ công mà bạn hiện đang sử dụng là quảng cáo động thì chúng có thể không phù hợp để chuyển sang quảng cáo ứng dụng tự động;

Khi bạn chuyển mục tiêu sang tăng mức sử dụng ứng dụng di động, quảng cáo ứng dụng tự động cũng không phù hợp vì hiện tại chúng chỉ hỗ trợ mục tiêu cài đặt ứng dụng.

Tiến hành chọn quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook

Tron trình quản lý quảng cáo, hãy chọn mục tiêu” Lượt cài đặt ứng dụng”, sau đó chọn loại chiến dịch quảng cáo tự động trong ứng dụng.

quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook
quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook

Lưu ý: Đặt tên thích hợp cho chiến dịch quảng cáo ứng dụng tự động của bạn để dễ nhận biết trong báo cáo trình quản lý quảng cáo

Tiếp tục nhắm mục tiêu quảng cáo

Chọn ứng dụng của bạn, sau đó chọn cửa hàng, quốc gia và ngôn ngữ bạn muốn nhắm mục tiêu.

quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook
quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook

Tối ưu hóa quảng cáo

Chọn từ 4 mục tiêu tối ưu hóa dựa trên KPI của bạn

quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook
quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook

Lưu ý: Nếu hiện đang sử dụng kết hợp chiến lược tối ưu hóa và nhắm mục tiêu, bạn nên tiếp tục phương pháp này với quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook.

Đặt loại giá thầu và ngân sách cho quảng cáo

Đặt loại giá thầu cho quảng cáo trên facebook, ngân sách và dòng thời gian trên facebook.

Ghi chú:

 • Việc đặt giới hạn giá thầu có thể giúp kiểm soát chi phí nhưng có thể hạn chế kết quả bạn đạt được vì chiến dịch của bạn chạy càng lâu thì cơ hội càng bị hạn chế.
 • Việc sử dụng chiến lược đặt giá thầu giảm thiểu chi phí có thể giúp quảng cáo của bạn nhận được nhiều kết quả tốt hơn trong khi vẫn đảm bảo sử dụng toàn bộ ngân sách.

Tạo nội dung quảng cáo facebook

Thực hiện hành động tải lên. Tải lên tối đa 50 hình ảnh/video cũng như 5 khối văn bản và 5 dòng tiêu đề. Sau đó, xem xét và xuất bản chiến dịch.

quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook
quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook

Ghi chú:

 • Để có hiệu suất tốt hơn, bạn nên tải lên số lượng cảnh tối đa được phép bất cứ khi nào có thể.
 • Đối với các đối tượng khác, bạn có thể tạo chiến dịch cho từng loại để tối ưu hóa quảng cáo. “Lượt cài đặt ứng dụng thông qua sự kiện trong ứng dụng” và “Sự kiện trong ứng dụng” yêu cầu ánh xạ một sự kiện trong ứng dụng cho từng chiến dịch và được tối ưu hóa khác nhau.
 • Khi sử dụng quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook, bạn sẽ không thể sử dụng hai sự kiện ứng dụng khác nhau để thực hiên cùng một hoạt động tối ưu hóa.

Tạo báo cáo quảng cáo

Facebook sẽ phân tích các báo cáo quảng cáo ứng dụng tự động được sắp xếp hợp lý dựa trên thông tin đầu vào từ quá trình tạo chiến dịch. Nó sử dụng phân đoạn dữ liệu theo thời gian, quốc giá, cửa hàng ứng dụng và nội dung để hiểu chi tiết về hiệu quả hoạt động của quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook.

Các bước:

 • Trong trình quản lý quảng cáo, hãy chọn chiến dịch bạn muốn xem và chuyển đến tab “quảng cáo”.
 • Trong Menu thả xuống ‘Dữ liệu phân tích”, chọn “Theo sáng tạo” rồi chọn “Hình ảnh, video hoặc trình chiếu”.
 • Nhấp vào menu thả xuống cho cột và chọn tùy chọn được xác định trước hoặc nhấp vào “Tùy chỉnh cột”
quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook
quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook

Lưu ý: Nếu bạn đã chọn “Tùy chỉnh cột”, hãy lưu cột đó làm báo cáo tùy chỉnh và đặt tên dễ nhận biết để bạn có thể xem lại dữ liệu và sử dụng cài đặt báo cáo cho chiến dịch hiện tại hoặc chiến dịch khác của mình.

Những điều cần biết về nhắm mục tiêu và tối ưu hóa

Đối với mục tiêu tối ưu hóa “Đo lường số lượt cài đặt ứng dụng và sự kiện trong ứng dụng”. hãy tối ưu hóa quảng cáo cho cả số lượt cài đặt và giá trị mua hàng trong chiến dịch để đạt được sự cần bằng giữa chi phi mỗi làn cài đặt và chi phí mỗi lần mua.

Phương pháp này chỉ hỗ trọ các sự kiện cài đặt và sự kiện mua hàng. Nếu đặt giá thầu được đặt dựa trên số lượng cài đặt và cột báo cáo thông tin chi tiết hiển thỉ số lượng cài đặt, bán có thể thêm sự kiện mua hàng/chi phí mỗi lần mua để xem đồng thời cả hai.

Ngoài ra, bạn có thể đặt mục tiêu tối ưu hóa cụ thể dựa trên các chỉ báo hiệu suất chính và quảng cáo ứng dụng thủ công đang sử dụng.

Việc tối ưu hóa quảng cáo trên facebook sẽ dễ dàng hơn với sự hỗ trọ của các công ty quản cáo như Bluefocus. Bạn có thể cân nhắc sử dụng dịch vụ cho thuê tài khoản agency facebook của chúng tôi để đạt được kết quả vượt trội khi sử dụng quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook trong chiến dịch quảng cáo của mình.

quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook
quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook

Ví dụ: Khi bạn sử dụng chiến lược nhắm mục tiêu và tối ưu hóa nhắm mục tiêu cài đặt ứng dụng cho thiết bị di động thì bạn có thể sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu rộng hoặc nhắm mục tiêu theo sở thích trên facebook.

Hơn nữa, quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook hỗ trợ nhắm mục tiêu đa quốc gia hoặc nhắm mục tiêu quảng cáo theo vị trí trên facebook. Nó nhóm các quốc gia có cùng ngôn ngữ bản địa hoặc thêm nhắm mục tiêu dựa trên ngôn ngữ.

Giai đoạn học máy

Trong giai đoạn máy học của chiến dịch quảng cáo tự động, không có sự khác biệt đáng kể về thời lượng so với giai đoạn áp dụng chiến dịch quảng cáo thủ công.

Tại thời điểm hiệu suất ổn định, nghĩa là có khoảng 50 lượt chuyển đổi trong vòng 7 ngày, nhóm quảng cáo sẽ thoát khỏi giai đoạn máy học. Việc sửa đổi nhắm mục tiêu, mục tiêu tối ưu hóa, đặt giá thầu và quảng cáo sẽ kích hoạt lại giai đoạn máy học. Do đó, hãy tránh thực hiện thay đổi chiến dịch cho đến khi đạt được hiệu suất ổn định với ít nhất 55 lượt chuyển đổi.

Áp dụng tính sáng tạo vào quảng cáo

Quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook không chỉ được sử dụng để nâng cao hiệu suất mà còn đóng vai trò là phương tiện để thử nghiệm các chiến lược sáng tạo. ý tưởng của bạn càng sáng tạo thì kết quả càng có giá trị.

quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook
quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook

Thông qua thử nghiệm, bạn có thể đạt được:

 • Cải thiện hiệu quả quảng cáo thông qua các chủ đề/ khái niệm sáng tạo.
 • Hình ảnh hấp dẫn và được thể hiện tốt
 • Xác định lợi ích và nội dung trò chơi chính gây ấn tượng tốt nhất với đối tượng mục tiêu của bạn.
 • Thử nghiệm các hình hành và các copywriting khác nhau trên thị trường khác nhau.

Sử dụng nhiều quảng cáo sẽ tốt hơn để tối đa hóa việc khám phá và thử nghiệm quảng cáo

Điều quan trọng là đạt được sự cân bằng giữa nội dung và hình ảnh. Nếu chủ để quảng cáo tương tự nhau, hãy thử phân biệt các bản sao quảng cáo để làm cho chúng được cá nhân hóa, cụ thể hơn và liên quan trực tiếp đến chủ đề quảng cáo. Khi chủ đề sáng tạo thay đổi, hãy thử viết tiếp đến bản sao quảng cáo chung phù hợp với nhiều ý tưởng.

Sáng tạo nội dung thông qua ứng dụng thực tế:

 • Áp dụng thương hiệu sản phẩm thông card đồ họa hoặc lớp phủ hình ảnh ở đầu và cuối.
 • Nhấn mạnh các cụm từ kêu gọi hành động hấp dẫn.
 • Hãy xem xét hiệu ứng phát lại im lặng trong thiết kế
 • Tạo các video ngắn với tốc độ nhanh, duy trì thời lượng khoảng 15 giây.

Kết luận

Việc tận dụng quảng cáo ứng dụng tự động trên facebook mang lại vô số lợi ích cho các doanh nghiệp muốn nâng cáo sự hiện diện trực tuyến và thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng. Với chuyên môn và sự hỗ trợ của Bluefocus, nhà quảng cáo có thể điều hướng bối cảnh năng động này một cách hiệu quả, tối ưu hóa chiến dịch bằng cách tận dụng khả năng sáng tạo và nhắm mục tiêu chiến lược.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Gọi điện ngay